Begäran om att senarelägga sista ansökningsdag för statsbidraget till handikapporganisationerna