Skrivelse till Tomas Eneroth uppföljning av möte januari 2020