Yttrande angående AI-agenda för Sverige 2020 03 06