Synpunkter till MPRT nytt beslut om tillgänglighet maj 2021