Uppföljande skrivelse med frågor efter Funktionshinderdelegation om digitaliseringspolitiken