Till Kansliet för Hållbart arbetsliv inför möte den 6 december 2022