Skrivelse angående EU-kommissionens förslag till europeiskt funktionshinderkort,