Skrivelse till socialförsäkringsminister Anna Tenje_27 sep_2023slutversion