Skrivelse till Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om personligt ombud