Remissvar från HNR till Nordiska Ministerrådet angående samarbetsprogram 2024 till 2030