Remissvar från HNR till Nordiska ministerrådet-signerat