Skrivelse till Arbetsförmedlingens generaldirektör_11_april_2024