Skrivelse till civilminister Erik Slottner - Förfrågan om möte angående digital inkludering