Nyhet: Bra men otillräckligt förslag om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningarna

Regeringen föreslår att all lärarutbildning ska stärka sin kompetens gällande neuropsykiatriska svårigheter. Funktionsrätt Sverige tycker att förslaget är bra, men otillräckligt då det inte omfattar alla elever med funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Sverige har svarat på förslaget och välkomnar initiativen från regeringen om förändrade krav i lärarutbildningarna när det gäller ökad kompetens avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Det nya förslaget är dock inte tillräckligt då det inte omfattar alla elever med funktionsnedsättningar. ”Vi ser ett behov av kunskap olika funktionsnedsättningars innebörd och vilka konsekvenser de kan medföra i skolans verksamhet”, säger Elisabeth Wallenius. ”Här krävs förståelse för och kunskap om hur skolans verksamhet kan anpassas för så många som möjligt.”
Övergripande vill Funktionsrätt Sverige se reformer som stimulerar utvecklingen mot en inkluderande skola, som kan möta behoven hos den  stora mångfalden av elever. Här krävs förändringar i lärarutbildningen som helhet, där studenterna måste förberedas att möta behoven hos mångfalden av elever i skolan.

Läs yttrandet på promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna