Webbinarium: En delaktig rehabilitering och habilitering

Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är civilsamhällets granskning av hur Sverige…

Kurs: Introduktion till personcentrerad vård

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt…

Webbinarium: sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

Välkommen till detta lunchwebbinarium om sexuell hälsa hos personer med…

Kurs: Personcentrerad vård i praktiken

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt…

Ny studiecirkelledarutbildning – för cirklar om universell utformning

Vill du hjälpa oss att sprida kunskapen om inkluderande arbetssätt…

Kurs: Möjligheter och utmaningar i omställningen till personcentrerad vård

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt…

Kurs: Forskning om och evidens kring personcentrerad vård

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt…