Workshop: Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar bättre?

En funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan påverka möjligheten att jobba….

Kanslichefsmöte

Tema för mötet: Om rekrytering av anställda till ideella organisationer…

Workshop: Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar bättre?

En funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan påverka möjligheten att jobba….