AI agenda

Till medlemsförbund i Funktionsrätt Sverige Förra året bjöd vi in…

Ordförandemöte – Tema: Rätten till jämlik hälsa

Tema: Rätten till jämlik hälsa Program 9.00 – 10.00 Kaffe…

Referensgruppsmöte för projektet Rätt från början

Introduktionsmöte för inbjudna deltagare i referensgruppen för projektet Rätt från…

Möte med Barnkonventionsutredningen

Den 30 mars kommer Barnkonventionsutredningen till Funktionsrätt Sveriges kansli i…

Studiecirkel om Universell utformning i Göteborg

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en…