Webbinarium: Inget fritt skolval för elever med funktionsnedsättning – vad gör vi åt det?

Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är civilsamhällets granskning av hur Sverige…

Internt möte om jämlik tandhälsa

Utredningen Jämlik tandhälsa har nu lämnat betänkandet När behovet får…

Webbinarium MR-dagarna: Respekt för rättigheter – i hela landet?

Respekt för rättigheter – i hela landet? Trots kritik från…

Webbinarium MR-dagarna: Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?

Det behövs innovativa lösningar för att lösa bostadsbristen, men hur…

Webbinarium: Utredningen om merkostnader i LSS-boende

Nyligen avslutades utredningen om merkostnader i bostad med särskild service…

Kanslichefsmöte

Välkomna till vårens andra kanslichefsmöte.

Digital konferens för ”Min sexualitet – min rätt” – enkätresultaten och vägen framåt

Projektet ”Min sexualitet – min rätt” bjuder in till digital…

Webbinarium: Respekt för rättigheter – Tema Arbete utan stigma

Rapporten Respekt för rättigheter? – civilsamhällets granskning av hur Sverige…

Länskonferens

Eftersom vi inte ses fysiskt innebär det inga kostnader för…

Kongress 2021

Kongressen kommer att ske digitalt. Mer info kommer när det…