Debattwebbinarium: Hur vill partierna förbättra rättshjälpen och stärka rättsskyddet mot hatbrott?

Tid och plats

Tid: 2022-06-30 klockan 14:30 - 15:30

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige


Vad vill riksdagspartierna göra för att förbättra tillgången till rättvisa och för att stärka skyddet mot hatbrott?

Funktionsrätt Sverige har bjudit in representanter för riksdagspartierna till en digital debatt om två rättspolitiska frågor som vi har i fokus inför valet 2022: Behovet av att reformera rättshjälpssystemet och att stärka rättsskyddet mot hatbrott.

Det blir en kort inledning med problembeskrivning kring varje område följt av snabba frågor kring partiernas förslag till lösning.

Medverkande

Moderator: Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Ulrika Heindorff, riksdagsledamot i Socialutskottet, Moderaterna

Martin Marmgren, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, Miljöpartiet

Mikael Dahlqvist, riksdagsledamot Socialutskottet, Socialdemokraterna

Johan Hedin, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, Centerpartiet

Pia Steensland, riksdagsledamot Socialutskottet samt talesperson om funktionsrättsfrågor, Kristdemokraterna.

Juno Blom, riksdagsledamot justitieutskottet, Liberalerna

Tobias Andersson, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

Tillgänglighet

Webbinariet arrangeras digital i Zoom och livetextas av skrivtolk.

Bakgrund

Tillgång till rättvisa

Alla ska ha tillgång till rättvisa. Idag avslås de allra flesta ansökningar om rättshjälp och många har inte tillgång till rättssystemet på lika villkor som andra.

Om du får avslag på en ansökan om sjukersättning eller personlig assistans är det nästan omöjligt att få ekonomiskt stöd för att anlita ett juridiskt ombud. Både funktionsrättsrörelsen och forskare i juridik har påpekat att det här är en orimlig situation.

Funktionsrätt Sverige vill att en statlig utredning tillsätts för att förbättra tillgången till rättshjälp för den enskilde och att det införs kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsrättsliga tvister.

Här kan ni läsa den rapport på området Alla ska ha lika tillgång till rättshjälp som vi tagit fram inför valet. 

Se även gärna det webbinarium om reformer för rättshjälp och tillgång till rättvisa som anordnades av vårt projekt Funktionsrättsbyrån i april: https://youtu.be/M-aj7nWoXIQ

Hatbrott 

Lagstiftningen mot hatbrott gäller inte alla. 2017 stärktes skyddet för transpersoner i Sverige. Nu vill Funktionsrätt Sverige se ett motsvarande rättsskydd för personer med funktionsnedsättning. Vi vill se en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättning och att lagstiftningen förändras så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott på jämlik grund, som exempelvis etnicitet.

Här kan ni läsa den rapport på området Luckor i lagen som vi tagit fram inför valet.