Dialogmöte om artificiell intelligens (AI) och funktionsrätt

Tid och plats

Tid: 2022-09-20 klockan 13:30 - 15:30

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige


AI används i allt större utsträckning i samhället, ofta utan att vi ens vet om det. Det är vanligt i rekrytering och används även av myndigheter för att stöd i beslutsfattande. Funktionsrätt Sverige har tidigare lyft frågan om konsekvenser för personer med funktionsnedsättning och andra som inte passar in i majoritetsnormen. I en motion till vår senaste kongress fick vi förslag på flera frågor att arbeta vidare med.

Vi vill gärna fortsätta dialogen med våra medlemsförbund och bjuder därför in till ett möte. Vi har för avsikt att ge en lägesbild av vad vi själva och andra gör för att påverka samt givetvis diskutera vägar framåt tillsammans med er.

Varmt välkommen!