Dialogmöte om artificiell intelligens (AI) och funktionsrätt

Tid och plats

Tid: 2022-09-20 klockan 13:30 - 15:30

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige


OBS! Vi tar inte längre emot anmälningar till det här eventet.

Du som arbetar i funktionsrättsrörelsen är varmt välkommen till dialogmöte om Artificiell Intelligens, AI,  och funktionsrätt. Mötet syftar till dialog om vad vi och andra gör när det gäller AI ur ett intressepolitiskt perspektiv.

Plats: digitalt

Tid: 20 september klockan 13.30 – 15.30

Målgrupp: OBS Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund och samarbetsorgan i län / kommun

Bakgrund

AI används i allt större utsträckning i samhället, ofta utan att vi ens vet om det. Det är vanligt i rekrytering och automatiserat beslutsfattande blir allt vanligare i offentlig sektor. Funktionsrätt Sverige har arbetat med frågorna, och under 2019 tog vi fram ställningstaganden, och lyfte särskilt frågor om konsekvenser för personer med funktionsnedsättning och andra som inte passar in i majoritetsnormen.

I en motion till vår senaste kongress 2021 fick vi förslag att arbeta med till exempel:

  • frågan om diskriminerande AI,
  • öka kunskap inom området bland medlemsförbunden,
  • lyfta problem med regering, myndigheter, företag med flera,
  • verka för ökade satsningar på AI som på olika sätt underlättar för personer med funktionsnedsättning,
  • verka för att all forskning om AI som finansieras av offentliga aktörer, också ska ha ett icke-diskriminerande perspektiv.

Inom EU pågår behandlingen av ett förslag från EU-kommissionen om lagstiftning som rör AI, kallat AI Act. Organisationer i civilsamhället, inklusive European Disability Forum har bildat en koalition som samarbetar för att stärka mänskliga rättigheter i lagen.

Preliminära hålltider

13.30 Välkommen presentationsrunda –  Tor Gustafsson

13.45 Introduktion till AI och funktionsrätt – Kave Noori  

14.20 Paus 

14.30 AI och Funktionsrätt inom FN och EU – Mia Ahlgren och Kave Noori

14.40 Projekt med utgångspunkt i motion till kongressen  – Mia Ahlgren

14.50 Dialog och erfarenhetsutbyte 

15.25 Nästa steg 

15.30 Slut

Varmt välkommen!

Frivillig förberedelse: Funktionsrätt Sveriges ställningstaganden från 2019 och länkar till rapporter