Digital konferens för ”Min sexualitet – min rätt” – enkätresultaten och vägen framåt

Tid och plats

Tid: 2021-05-04 klockan 09:00 - 15:45

Plats: Zoom

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige och RFSU

Sista anmälningsdag: är den 23 april 2021


Projektet ”Min sexualitet – min rätt” bjuder in till digital konferens den 4 maj 2021 för att tillsammans med funktionsrättsrörelsen och valda delar av RFSU diskutera och analysera de resultat som framkommit i den stora enkätundersökningen som genomfördes under början av året.

”Min sexualitet – min rätt” är ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Projektet finansieras av Arvsfonden.

Vem vänder sig konferensen till?

Konferensen vänder sig till dig som är

  • anställd eller förtroendevald i någon av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund eller andra organisationer som samlar personer med funktionsnedsättning.
  • anställd eller förtroendevald i RFSU och fått en särskild inbjudan.
  • en av de som i egenskap av forskare eller i annan roll haft kontakt med projektet och fått en särskild inbjudan.

Vad kommer hända under konferensen?

Under dagen kommer du få lyssna till enkätresultaten och i mindre grupper bidra med reflektioner och tankar. Projektet kommer även presentera sin plan för arbetat framåt och du som deltar på konferensen får chans att komma med inspel på hur det arbetet kan utformas på bästa sätt.

Vad gäller för anmälan?

Vi önskar en bred representation av många olika förbund så det finns plats för max 2 stycken personer från varje förbund inom Funktionsrätt Sverige (för övriga gäller särskild inbjudan). Prata därför ihop er innan anmälan om vilka som ska representera ert förbund.

När du anmäler dig bekräftar du att du deltar under hela dagen.

När du anmält dig kommer du i god tid innan konferensen få ett mail med länk till konferensen och rapporten med enkätresultaten så att du kan läsa igenom den innan vi möts.

Tillgänglighet

Ange i anmälan om du önskar skrivtolk eller teckenspråkstolk eller andra behov av stöd.

Datum

4 maj 2021

Tid

9.00 – 15.45 (Regelbundna pauser och 1,5 timmes lunch)

Sista anmälningsdag

23 april