Digitala möten för att ta fram Alternativrapporten under hösten 2023

Tid och plats

Tid: 2023-09-07 klockan 09:30 - 2023-10-19 15:30

Plats:

Ansvarig: Mia Ahlgren/Funktionsrätt Sverige


I mars 2024 kommer Sveriges regering träffa FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att få nya rekommendationer om hur konventionen ska genomföras i Sverige. Det har då gått tio år sedan Sverige fick sina första rekommendationer från FN. Under hösten samordnar Funktionsrätt Sverige civilsamhällets alternativrapport till kommittén. Vår rapport kommer att utgöra ett mycket viktigt underlag till kommittén.

Vi tar utgångspunkt i rapporten Respekt för rättigheter från 2019 och de uppföljningar som har gjorts efter det. Den rapport vi skickar till kommittén är begränsad i sitt omfång och vi kommer att prioritera det som är viktigast och uppdatera läget med aktuella källor och argument.

Målgrupper

Endast för civilsamhällets MR-organisationer: Funktionsrättsorganisationer, MR-nätverkets medlemmar (samordnas av Fonden för mänskliga rättigheter).

Datum för digitala möten och teman

(prelimärt upplägg för artiklar)

Avspark och övergripande strukturella frågor
7 september heldag 9.30 – 15.30

Artiklar 1-5, 8, 13 och 33

Rätten till liv frihet från våld och tillgång till rättvisa
21 september halvdag 09.30 – 12.30

Artiklar 10, 12 -16

Inkludering i samhället
5 oktober kl 13.00 – 16.00

Artikel 18 och 19 och artikel 29

Tillgänglighet och universell utformning
12 oktober 13.00 – 16.00 

Artikel 9, 11, 20, 21 (delvis)

Barn, familj, utbildning, hälsa, arbete och försörjning
19 oktober 9.30 – 15.30

Artikel 6-7, 17, 22-28, 30, 31

Inbjudan, anmälan och digital mötesplats
Inbjudan gick ut till civilsamhällets organisationer i juni med länk till intresseanmälan. När du har anmält dig har du möjlighet att delta i en teamsgrupp där vi laddar upp handlingar och kan chatta mellan möten.

Digitala möten sker på Teams, där kan varje användare välja automatisk textning på svenska.

Anmäl intresse för deltagande via denna länk.
(Det finns inga anmälningsformulär till varje separat möte utan ett för hela processen).

Bra att läsa inför höstens möten

Funktionsrättskonventionen – till exempel på Funktionsrättskonventionen.se
Respekt för rättigheter – nationell rapport från civilsamhället 2019 med årliga uppföljningar och webbinarier om allmänna kommentarer mm.

Rekommendationer till Sverige april 2014.

Funktionsrätt Sveriges inspel till FN:s övervakningskommittés frågelista (på engelska 2018)

Sveriges 2-3 rapport med regeringens svar på frågor från kommittén (oktober 2019)

Titta gärna på hur förhören i FN går till via UN web tv. På mötet i augusti och september 2023 förhörs bland annat Österrike och Tyskland av FN:s övervakningskommitté. Kommittén har också en särskild punkt med uppföljning av situationen i Storbritannien angående stora neddragningar i stödsystem till personer med funktionsnedsättning.