Välkommen till digitalt möte med Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet

Tid och plats

Tid: 2023-03-10 klockan 10:00 - 11:30

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Annica Nilsson

Sista anmälningsdag: är den 08 mars 2023


I juli förra året tillsattes den utredning som just nu undersöker hur arbetsmöjligheterna kan öka för personer som får försörjningsstöd, samt hur långvarigt bistånd kan brytas.

Funktionsrätt Sverige har bjudit in utredningen för att få veta mer om uppdraget, men också berätta om vår målgrupp, dela erfarenheter och ge inspel till utredningen. Vi hoppas att någon eller flera representanter från din organisation vill och kan medverka!

Länk skickas ut den 9 mars till de som anmält sig.

Utredningen är på flera sätt intressant för personer med funktionsnedsättning. Bland annat ska utredaren:

  • analysera ekonomiska drivkrafter till arbete inom försörjningsstödet
  • analysera hur kostnadsposter som ingår i riksnormen motsvarar faktiska konsumtionsmönster
  • klargöra rollfördelningen mellan staten och kommunen som säkerställer att biståndsmottagare får vägledning och stöd i samband med sina studier
  • se över hur socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kriminalvården och SiS (gällande vuxna som vårdas enligt LVM) i arbetet med SIP kan stärkas.
  • föreslå hur ett ändamålsenligt stöd kan säkerställas för dem som är förhindrade att arbeta på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2024.

Läs mer om uppdraget i Dir. 2022:124

 

Varmt välkomna!

Inga fält hittades.