EU och funktionsrätt

Tid och plats

Tid: 2022-11-14 klockan 10:45 - 11:45

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Erika Hudson/Funktionsrätt Sverige

Sista anmälningsdag: är den 11 november 2022


OBS! Vi tar inte längre emot anmälningar till det här evenemanget.

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd (ministerrådet). Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader ska planera och leda arbetet i rådet. Trots att EU fattar många beslut som får direkt betydelse i Sverige är det få som känner till arbetet som pågår i Bryssel. Du kanske känner till tillgänglighetslagar för offentlig och privat sektor men det handlar om många fler frågor. Funktionsrätt Sverige bjuder därför in till ett digitalt möte om EU och funktionsrätt som en del i vårt uppdrag att stärka funktionsrättsperspektiv under ordförandeskapet.

Vill du veta mer om de 64 åtgärder som ingår i den europeiska funktionsrättsstrategin? Eller hur de följs upp? Hur arbetar ledamöter i Europarlamentet med funktionsrätt? Vilka viktiga frågor (för oss som arbetar med rättigheter för personer med funktionsnedsättning) kommer upp på dagordningen under första halvåret 2023? Varmt välkommen!

Målgrupp: Funktionsrättsorganisationer, myndigheter och  privata aktörer – kort sagt alla som är intresserade av EU och funktionsrätt.

Delar av innehållet är på engelska, undertext direktöversatt till svenska kommer att erbjudas.

Preliminära hålltider

10:45 Välkommen!
Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sverige moderator.

10:50 Den europeiska funktionsrättsstrategin och Together4Rights kampanjen,
Alison Crabb, Enhetschef Funktionshinder och inkludering, EU-kommissionen

11:00 Europaparlamentets arbete med funktionsrätt,
Malin Björk (v), svensk europaparlamentariker och medlem i ”Disability Intergroup”

11:10 Förväntningar på det svenska ordförandeskapet
Alejandro Moledo, vice direktör European Disability Forum

11:20 Regeringens arbete med den europiska funktionsrättsstrategin och ordförandeskapet
Ditte Roslund departementssekreterare på Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, Socialdepartementet,

11:30 Frågor och svar inför Sveriges ordförandeskapet i EU

11:45 Slut

Frivillig förberedelse:

Det svenska ordförandeskapet i EU

Den europeiska funktionsrättsstrategin

Europaparlamentets Disability intergroup

Skrivelse till Hans Dahlgren/regeringskansliet: Funktionsrätt Sverige om att bidra till det svenska ordförandeskapet i EU 2023 (pdf)

Svar från Hans Dahlgren/regeringskansliet (pdf)

Frågor: Kontakta Erika Hudson erika.hudson@funktionsrätt.se eller 073 502 7249.