Frukostmöte: Rapportera hinder för att rösta i höstens val

Tid och plats

Tid: 2022-08-26 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige


Du som arbetar i en funktionsrättsorganisation är varmt välkommen till ett digitalt frukostmöte den 26 augusti om hur du kan bidra till att rapportera hinder för att rösta i höstens val.

Mellan den 24 augusti och den 11 september kan alla över 18 år rösta i de allmänna valen.  Funktionsrätt Sverige testar för första gången ett systematiskt sätt att rapportera hinder i samband med valet. Från nu ända fram till den 15 oktober kan du som arbetar i en funktionsrättsorganisation rapportera hinder för att rösta i höstens val. Vi behöver din hjälp att sprida information och engagera lokalföreningar och eventuellt samarbetsorgan i kommuner.

Preliminära hålltider för frukostmötet 

9.00 Välkommen inledning och presentationsrunda
Tor Gustafsson Funktionsrätt Sverige

9.15 Bakgrund om valhinder och behov av rapportering
Mia Ahlgren Funktionsrätt Sverige och Funktionsrättsbyrån

9.25 Genomgång av formuläret för att anmäla valhinder med möjlighet att kommentera
Tor Gustafsson

9.35 Frågor, inspel och utbyte om erfarenheter
Vi avslutar senast 10.00.

Du hittar information på www.funktionsratt.se/valhinder. Via sidan finns också en länk till formuläret som du använder för att rapportera hinder.

Vi tar inte längre emot anmälningar till frukostmötet.