Frukostwebbinarium: AI för aktivister

Tid och plats

Tid: 2024-02-02 klockan 09:00 - 10:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Mia Ahlgren/Funktionsrätt Sverige


Varmt välkommen till ett digitalt frukostwebbinarium för ideella organisationer om möjligheter och risker med att använda Artificiell Intelligens, AI, i vårt påverkansarbete. Syftet är att dela erfarenheter och idéer som bygger på behov i våra egna organisationer.

Plats: Teams

Tid: 2 februari klockan 9 – 10

Målgrupp: Aktivister i ideella organisationer som verkar för likabehandling och mänskliga rättigheter med intresse för AI.

Anmälan via formulär senast 30 januari. Formuläret innehåller även några frivilliga frågor om erfarenheter som vi hoppas att du vill besvara. En länk skickas ut senast en dag innan webbinariet genomförs.

Preliminära hålltider

09.00 Introduktion

9.10  Erfarenheter från Funktionsrätt Sverige

9.20 Erfarenheter från Sveriges Konsumenter – Sinan Akdag

9.30 Erfarenheter från antidiskrimineringsbyrån, Antidiskrimineringsbyrån Väst – Maria Jacobson

9.40 Panelsamtal med frågor från deltagare

9.55 Avrundning sammanfattning.

10.00 Slut

Bakgrund

Nyheter och debatt om Artificiell Intelligens, AI, har spridits i medier under 2023. Flera av oss som arbetar i ideella organisationer har försökt bidra till samtalet, men många av oss saknar resurser för att förstå möjligheter och risker, för att utveckla egna arbetssätt och verktyg för vårt påverkansarbete. Frukostwebbinariet AI för aktivister riktar sig till dig som aktiv i en ideell organisation som verkar för likabehandling och mänskliga rättigheter.

Aktiviteten har stöd från projektet Disability Inclusive AI som drivs av European Disability Forum.

Kontaktperson: mia.ahlgren@funktionsratt.se