Funktionsrätt Sveriges läns/regionkonferens

Tid och plats

Tid: 2023-10-25 klockan 12:00 - 2023-10-26 13:30

Plats: Quality Hotel Winn i Haninge

Ansvarig: Magnus Andersson

Sista anmälningsdag: är den 12 september 2023


Konferensen är till för förtroendevalda och anställda hos Funktionsrätt Sveriges länssamarbetsorgan.

 

Onsdag 25 oktober

12.00             Lunch

13.00             Välkommen och presentation

13.30             Om Funktionsrättsbyråns rådgivning för personer med funktionsnedsättning
Pia Emanuelsson, projektledare Funktionsrättsbyrån

14.00             EUPATI Sverige – presentation av den nya digitala utbildningen om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik

14.30             Fika

15.00             Presentation av Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning med workshop

16.00             Paus

16.10             Inspirationsföreläsning påverkansarbete på hemmaplan Annica Nilsson, Funktionsrätt Sverige

17.00             Avslut för dagen

18.30             Middag

Torsdag 26 oktober

09.00             Fremia Patrik Schröder

09.50             Fika

10.10             Framtidsdiskussion för samarbetsorgan på läns- och regionnivå

Om möjligheter till samverkan med regionerna,
erfarenheter kring verksamhetsstöd/organisationsstöd och avtal.

15 minuters pass vardera från:

Tomas Larsson Funktionsrätt Skåne.

Barbro Boomsma Funktionsrätt Värmland.

Ann-Mari L Rannanpää Funktionsrätt Västra Götaland.

11.00             Paus

11.10             Öppen diskussion och erfarenhetsutbyte

12.15             Val av ny arbetsgrupp att förbereda kommande läns/regionkonferens

12.30             Lunch

13.30             Hemresa

 

Konferensen kostar 2 900 kr per person inklusive kost & logi i enkelrum. Vid enbart dagkonferens 1 400 kr per person. Avgiften faktureras länet. Kostnaden för resan till och från Haninge tillkommer och beställs av var och en efter bekräftelse på anmälan.

Konferensen är ett samarbete mellan regionernas/länens samarbetsorgan och Funktionsrätt Sverige. Syftet är att utbyta kunskap och stärka vårt samarbete, både mellan olika län och mellan Funktionsrätt Sverige och länen.

Programmet är planerat av den arbetsgrupp som utsågs på länskonferensen 2022. Se bifogat program.

Från arbetsgruppen vill vi uppmana alla att ta tillfället i akt att gärna anmäla både förtroendevalda och anställda till konferensen. Detta är ett av få tillfällen vi har att träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.

 

Agneta Lindqvist, Funktionsrätt Östergötland
Ann-Mari Rannanpää, Funktionsrätt Västra Götaland
Karin Östling, Funktionsrätt Gävleborg
Magnus Andersson, Funktionsrätt Sverige
Devrim Mavi, Funktionsrätt Sverige

Inga fält hittades.