Webbinarium: Hur går arbetet med Respekt för rättigheter – och vad behöver göras nu?

Tid och plats

Tid: 2021-12-03 klockan 10:00 - 11:30

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige


Webbinarium på Internationella funktionsrättsdagen den 3 december:

Hur går arbetet med Respekt för rättigheter – och vad behöver göras nu?

Hur går arbetet med att genomföra rättigheterna i Funktionsrättskonventionen? Vad behöver göras för att funktionsrätten ska bli en del av samhällsstyrningen?
Det får du veta mer om på Funktionsrätt Sveriges webbinarium på den internationella funktionsrättsdagen den 3 december. Vi ser tillbaka på vad som hänt och vad som behöver göras för att genomföra funktionsrättskonventionen i Sverige.

Den 1 januari 2022 inrättas äntligen Institutet för mänskliga rättigheter i Lund. Institutet ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, inklusive rättigheterna i FN:s funktionsrättskonvention. Det är ett efterlängtat kliv framåt, men fortfarande finns stora och allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer Funktionsrättskonventionen trots att konventionen har varit gällande i Sverige i över 10 år.

2019 lanserades civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Nu följer vi för andra gången upp hur det har gått för Sverige under året – har fler positiva åtgärder vidtagits?

Drygt 110 organisationer har ställt sig bakom rapporten ”Respekt för rättigheter? ”som innehåller 134 förslag till förändringar riktade till beslutsfattare. Vi följer upp hur det har gått för Sverige med Respekt för rättigheter under året – har fler positiva åtgärder vidtagits? Efter en redogörelse av vad som hänt följer ett samtal om hur funktionsrätten ska bli en del av samhällsstyrningen. Vad behöver göras för att rättigheterna i konventionen ska bli verklighet över hela landet inom stat, kommun och region?

Läs om tidigare uppföljning och ta del av rapporten ”Respekt för rättigheter”.

Uppföljningsrapport 3 december 2021

Program och medverkande (uppdateras)

Introduktion: Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige

Vad hänt med för Respekt för rättigheter under 2021?

Panelsamtal: Vad behövs för att funktionsrätten ska komma in i samhällsstyrningen? Deltagare: Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare, Annika Åkerberg, människorättsjurist och invald ledamot i styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter, Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD, Olivia Novotny Bill, Verksamhetsledare, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Daniel Forslund (L), ordförande i Beredningen för digitalisering, SKR och Lars Jilmstad (M), ledamot i Konstitutionsutskottet.

Moderator: Tor Gustafsson  (fler deltagare tillkommer)

Välkommen att använda sociala medier inför, under och efter 3 december.
Hashtag: #respektförrättigheter

Välkommen att fira den internationella funktionsrättsdagen 2021 med oss!