Hur kan samverkan mellan en myndighet och patienter/brukare skapa bättre forskning och hälsa? EUPATI Sverige bjuder in till Webbinarium med SBU.

Tid och plats

Tid: 2023-03-21 klockan 12:00 - 2023-03-07 12:45

Plats: Webbinarium via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sveriges projekt EUPATI Sverige

Sista anmälningsdag: är den 17 mars 2023


 

Välkommen till ett digitalt lunchwebbinarium om hur myndigheten SBU arbetar med brukarmedverkan.

SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) är en statlig myndighet vars främsta uppdrag är att sammanställa den vetenskapliga forskning som finns om olika metoder och behandlingar som utförs inom hälsosjukvård och socialtjänst. Tyvärr är en vanlig slutsats att det saknas tillräckligt med vetenskapliga studier för att kunna säga vilka behandlingar som är effektiva. I dessa fall kan SBU driva projekt där patienter och vårdpersonal gemensamt kommer överens om vilka forskningsfrågor som är mest angelägna att besvara.

Målgrupp

Alla som vill veta mer om patient- och brukarmedverkan på myndighetsnivå

Upplägg

I det här webbinariet får du en kort introduktion till EUPATI och patientmedverkan. Därefter berättar två projektledare vid SBU, samt en medverkande patientrepresentant om hur SBU arbetar med brukarsamverkan utifrån exemplet prioritering av forskningsfrågor gällande diagnostik, behandling och bemötande av personer med lipödem.

Medverkar gör Christel Hellberg och Marie Österberg (projektledare vid SBU) samt Jenny Borg (patientrepresentant och deltagare i projektet)

 

Sista anmälningsdag        17 mars 2023. Anmälan är nu stängd.

Du som anmäler dig får en länk till Teams senast dagen före webbinariet.

 

Vill du veta mer om EUPATI Sverige, klicka här

Funktionsrätt Sveriges projekt EUPATI Sverige, drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.