Konferens om Funktionsrätt, tillgänglighet och artificiell intelligens i EU

Tid och plats

Tid: 2023-03-31 klockan 09:30 - 17:30

Plats: Digitalt via zoom med begränsat antal platser på plats

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/Mia Ahlgren


Affisch för evenemanget, som visar hus och innehåller text. Välkommen till heldagskonferens om Funktionsrätt, tillgänglighet och artificiell intelligens i EU fredagen den 31 mars 2023.

Den europeiska funktionsrättsrörelsen, beslutsfattare och forskare samlas under en dag i Stockholm för att samtala om aktuella frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU.

Konferensen är öppen för alla som vill delta online, för deltagande på plats i lokalen krävs särskild inbjudan.

Förmiddagen handlar om läget för genomföra och respektera funktionsrätt i Europa. I ett panelsamtal får vi höra mer om EU:s nya tillgänglighetscenter och utmaningar att nå ut med tillgänglighetslagar i regioner och kommuner. Hela eftermiddagen ägnas åt Artificiell Intelligens och funktionsrätt. Ett högaktuellt ämne med koppling till en förordning som ska förhandlas fram under det svenska ordförandeskapet.

Medverkande (bland många andra) :
Camilla Waltersson Grönvall socialtjänstminister med ansvar för funktionsrätt
Gerard Quinn FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
Abir Al-Sahlani parlamentsledamot och medlem i Disability Intergroup.
Jutta Treviranus, kanadensisk forskare i inkluderande design, som bland annat leder projektet Wecount.

Preliminärt program för dagen med alla talare.

Arrangörer: European Disability Forum och Funktionsrätt Sverige

OBSERVERA att konferensen genomförs på engelska. 
Internationell teckenspråkstolkning och textning i realtid erbjuds på engelska.

Anmälan

Anmälan sker via anmälningsformulär på engelska

Kontakt Erika Hudson, erika.hudson@funktionsratt.se 

Konferensen kan genomföras tack vare  medfinansiering av Socialdepartementet och Post- och telestyrelsen (PTS).