Digital workshop: Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer?

Tid och plats

Tid: 2020-11-04 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början

Sista anmälningsdag: är den 02 november 2020


Bilden visar en skolklass som arbetar med läsplattorFunktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en digital workshop inom ramen för ett delprojekt om universell utformning av utbildning och lärmiljöer. 

Vilken kunskap behöver finnas med i byggprocessen när lokaler och utemiljö utformas – och vilken kunskap behöver skolans personal och pedagoger ha?

I workshopen får du möjlighet att bidra med dina erfarenheter och kunskaper! 

Workshopen arrangeras i samverkan med arkitektbyrån Codesign AB, som tillsammans med Rädda barnen tagit fram ett verktyg, Bygga’re Tryggare, som kan användas för att inkludera barn i planering och design av tryggare lärmiljöer.
Rätt från början och Codesign vill nu undersöka hur metoden kan vidgas och förankras i ett funktionsrättsperspektiv.

Först tar vi fram berättelser som beskriver fiktiva personer, så kallade ”personas”, med personlig bakgrund och olika behov, utmaningar och egenskaper. Fördelen med personas är att diskussionen då utgår från människors behov,

Därefter går vi igenom de utmaningar som olika elever kan ställas inför i olika miljöer under en hel skoldag – under lektioner och på raster, morgonfritids och eftermiddagsfritids, men även i dusch- och omklädningsrum, korridorer och matsalar.

Det krävs inga speciella förberedelser men deltagande i en kreativ workshop som denna bygger på att alla bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

Om du undrar över något kan du kontakta Rätt från börjans projektledare Diana Chafik,
E-post: diana.chafik@funktionsratt.se

 

Deltagarantalet är begränsat till 12 deltagare.