Inbjudan till möte med medlemsförbunden för att samla synpunkter och förslag till Vårdansvarskommittén

Tid och plats

Tid: 2024-03-14 klockan 10:00 - 12:00

Plats: Webbinarium

Ansvarig: Hanna Sejlitz

Sista anmälningsdag: är den 10 mars 2024


Vårdansvarskommittén ska utreda ett helt eller delvis förstatligande av den svenska hälso- och sjukvården. Kommittén har tillsatts av regeringen och består av samtliga riksdagspartier. Utredningen leds av Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och har också tillsatt en expertgrupp där Funktionsrätt Sveriges styrelseledamot Lotta Håkansson är med. Inledningsvis har en öppen konsultation för att hämta in synpunkter, kunskap, frågor och relevanta perspektiv om statligt huvudmannaskap genomförts. Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2025.

Syfte: Att inhämta synpunkter, frågor och förslag från medlemsförbunden. Detta för att funktionsrättsperspektivet på ett så bra sätt som möjligt ska finnas med i utredningens överväganden och förslag.

På mötet medverkar Rickard Broddvall, huvudsekreterare i utredningen och Lotta Håkansson, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige och ledamot i Vårdansvarskommitténs expertgrupp.

Målgrupp: Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund

Mer om Vårdansvarskommitténs uppdrag här: Ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården – Regeringen.se