Inbjudan till möte med utredningen för en säker och tillgänglig digital identitet (Dir. 2022:142)

Tid och plats

Tid: 2023-03-23 klockan 13:00 - 14:00

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/Tor Gustafsson

Sista anmälningsdag: är den 22 mars 2023


OBS! Vi tar inte längre emot nya anmälningar till det här mötet.

I december 2022 tillsatte regeringen en utredning för en säkra och tillgängliga e-legitimationer. Syftet är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation. Enligt direktiven ska utredningen särskilt beakta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning när förslagen utformas. Det står också i direktiven att utredaren ska analysera om det för vissa grupper kan behövas särskilda lösningar för att de ska kunna identifiera sig digitalt.

Visionen för Funktionsrätt Sverige är ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. Men idag är det många personer med funktionsnedsättning som lever i ett digitalt utanförskap och är utestängda från betaltjänster, eftersom de inte har tillgång till en fungerande e-legitimation. Funktionsrätt Sverige har uppmärksammat frågan i flera sammanhang. Vi uppvaktade exempelvis civilminister Erik Slottner i december 2022 inom ramen för ett upprop mot digital diskriminering,

Nu bjuder vi in till ett digitalt möte via Teams med möjlighet att träffa utredaren och ställa frågor. Anmälan görs via formuläret på den här sidan.

Läs mer om utredningen här

Mer information kommer senare.