Inbjudan till möte med utredningen om digital post

Tid och plats

Tid: 2024-02-16 klockan 13:00 - 14:00

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/Tor Gustafsson


Utredningen om digital post, Postfinansieringsutredningen (I 2020:03), vill träffa funktionsrättsrörelsen för att höra våra synpunkter och ta del av erfarenheter av digitaliseringen bland personer med funktionsnedsättning. Utredningen ska bland annat utreda förutsättningarna för att införa skyldigheter för privatpersoner och företag att ansluta sig till en digital brevlåda för att kunna ta emot digital post från myndigheter. De vill veta hur ett eventuellt krav om att använda digital brevlåda skulle påverka och vilket behov av stöd som skulle behövas.

Utredningen ska också utreda förutsättningarna för att införa skyldigheter för myndigheter, kommuner och regioner att skicka till digitala brevlådor.

Förslag till regeringen ska lämnas den 14 juni.

Särskild utredare är Britt Bohlin, som tidigare varit bl.a. riksdagsledamot och landshövding i Jämtland.

Utredningens direktiv finns här: tillaggsdirektiv-till-postfinansieringsutredningen-dir.-20237.pdf (regeringen.se)

OBS! Anmälan är stängd!