Informellt ordförandemöte

Tid och plats

Tid: 2021-06-28 klockan 09:30 - 11:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Nicklas Mårtensson