För att kunna anställa dem med den bästa kompetensen behöver vårt arbetsliv kunna rekrytera oavsett människors olikheter. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt behöver allas engagemang kunna tas tillvara. Vi kallar det att framtidssäkra en organisation. Välkomna med er anmälan!

Konferensen sker digitalt och kommer att direkttextas av skrivtolk. Deltagandet är kostnadsfritt.