Internt möte om jämlik tandhälsa

Tid och plats

Tid: 2021-04-15 klockan 09:30 - 11:00

Plats: Digitalt via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

Ansvarig: Roshan Tofighi


Anmälningsfunktionen är stängd, vill du delta? Mejla roshan.tofighi@funktionsratt.se

Utredningen Jämlik tandhälsa har nu lämnat betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8), där man presenterar bland annat sina bedömningar och förslag avseende hela tandvårdssystemet, men också om tandvård till vuxna med särskilda behov.

Vi kommer att gå igenom utredningens förslag, men också diskutera nya arbetsformer som exempelvis en klusterbildning där intresserade förbund kan gå samman för att gemensamt driva intressepolitiska frågor inom området.

Preliminära hålltider:

09.30-09.40 Mötet öppnar – mingeltid

09.40-09.45 Moderator, Roshan Tofighi välkomnar

09.45-10.05 Ann-Marie Lidmark, ordförande för Tandhälsoförbundet berättar om utredningen ’jämlik tandhälsa’ och förslagen i betänkandet SOU 2021:8

10.05- 10.35 Frågor och diskussion om utredningens förslag

10.35-10.55 Nya samarbetsformer – att blida ett ”kluster” för tandfrågor, intresse och diskussion

10.55-11.00 Moderator avrundar

Frivillig förberedelse: Läs om betänkandets förslag och bedömningar här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-20218/