Internt remissmöte om utredningen God tvångsvård SOU 2022:40

Tid och plats

Tid: 2022-11-09 klockan 13:00 - 14:00

Plats: Distansmöte via zoom, länk mejlas ut dagen innan

Ansvarig: Magnus Andersson


Välkommen till ett internt remissmöte om ”God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård”, SOU 2022:40

Även Civil Right Defenders medverkar

Detta möte kommer inte att spelas in, så det kan inte ses i efterhand.

Remissen med förslagen (sammanfattning på sidan 13-25)

Funktionsrätt Sverige kommer att avge yttrande på remissen till Socialdepartementet senast den 6 december 2022.

 

Mötet är endast för representanter för funktionsrättsorganisationer.