Kurs: Introduktion till personcentrerad vård

Tid och plats

Tid: 2021-09-21 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Distanskurs via zoom

Ansvarig: Roshan Tofighi


OBS! Det går inte längre att anmäla sig till det här utbildningstillfället.
Kontakta Roshan Tofighi om du vill veta mer om utbildningen,
E-post: roshan.tofighi@funktionsratt.se.

 

Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och andra patientorganisationer hösten 2021

 

Utbildningen syftar till att deltagarna ska:

  • Få en orientering kring personcentrering och personcentrerad vård (PCV)
  • Ges tillfälle att reflektera över vad PCV innebär för en som person samt som representant för sin organisation.
  • Få förutsättningar för ytterligare spridning inom respektive organisation.

Den svenska hälso- och sjukvården har förändrats i omgångar. Några av de största förändringarna skedde mellan 60-talet och 90-talet då bland annat landstingen (nu regionerna) tog över flera av statens ansvarsområden. Därefter har det inte skett några stora förändringar, förrän nu. En åldrande befolkning med multipla hälsoproblem, omotiverade regionala skillnader i bland annat tillgänglighet, snabba medicinska framsteg och begränsade resurser ställer krav på kostnadskontroll och en omfattande reformering av den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisering.

Samma reformering pågår också internationellt med en strävan mot ett mer integrerat personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att patienten först och främst ska ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser och inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. I Sverige har utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” arbetat med att ta fram en gemensam målbild och en färdplan för omstruktureringen av hälso- och sjukvården. Denna omställning ’God och nära vård’ innebär en mer tillgänglig och närmare vård och ett skifte från dagens hälsosystem som är uppbyggt kring sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människor.

Kärnan i God och nära vård är alltså ett personcentrerat förhållningssätt. Men vilken nytta har jag som patient av en personcentrerad vård? Hur vet jag om den vård jag får är personcentrerat? Hur ska jag kräva att få personcentrerad vård? Är personcentrerad vård evidensbaserad? Vad säger forskningen? Vad säger etiken?  Vad säger lagstiftningen?

Arrangörer
Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs universitet, arrangerar hösten 2021 en grundkurs i personcentrerad vård. Kursen kommer att ges vid fyra tillfällen med olika teman. Kursdeltagare bör gå alla fyra tillfällen. Max fem personer per organisation får anmäla sig. Längden per tillfälle kommer att vara 3 timmar. Varje tillfälle består av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal.

Föreläsningarna kommer att spelas in och läggas upp på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

 

Introduktion till personcentrerad vård

Kursprogram:

Introduktion

Film: Sedd i vården

Vad innebär personcentrering och personcentrerad vård?

Personcentrerad vård, historik och nyckelbegrepp

Inger Ekman, sjuksköterska, professor Sahlgrenska akademin, tidigare centrumföreståndare på GPCC

En standard för minsta patientdelaktighet i personcentrerad vård – hjälp inför framtiden?

Karl Swedberg, Seniorprofessor i kardiologi och vårdvetenskap, Överläkare, Sahlgrenska Akademin och GPCC

Hur skiljer PCV sig från patientcentrerad vård?

Inger Roos, ordförande Riksförbundet HjärtLung

Den personcentrerade etiken

Bengt Kristensson Uggla, professor Åbo Akademi, filosofisk rådgivare på GPCC

Hur personcentrerad är hälso- och sjukvården i Sverige idag?

Vården ur befolkningens perspektiv, En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder

Peter Nilsson, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Grupparbete i breakout-rum

Panelsamtal

Avslutning

Glöm inte att anmäla er också till de andra kurstillfällen via Funktionsrätt Sveriges kalendarium:

Kurstema 2. Personcentrerad vård i praktiken. Onsdag 29/9 kl. 13-16.

Kurstema 3. Förutsättningar för att möjliggöra personcentrerad vård. Onsdag 6/10 kl. 13-16.

Kurstema 4. Från forskning om personcentrerad vård till praktisk verklighet. Torsdag 14/10 kl. 13-16.

 

Funktionsrätt Sverige, logga

GPCC, centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet