Kurs: Introduktion till personcentrerad vård

Tid och plats

Tid: 2021-09-21 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Distanskurs via zoom

Ansvarig: Roshan Tofighi


Välkomna till en utbildning i personcentrerad vård riktad till Funktionsrätt Sveriges medlemsorganisationer och andra patientorganisationer hösten 2021

Den svenska hälso- och sjukvården har förändrats i omgångar. Några av de största förändringarna skedde mellan 60-talet och 90-talet då bland annat landstingen (nu regionerna) tog över flera av statens ansvarsområden. Därefter har det inte skett några stora förändringar, förrän nu. En åldrande befolkning med multipla hälsoproblem, omotiverade regionala skillnader i bland annat tillgänglighet, snabba medicinska framsteg och begränsade resurser ställer krav på kostnadskontroll och en omfattande reformering av den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och organisering.

Samma reformering pågår också internationellt med en strävan mot ett mer integrerat personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att patienten först och främst ska ses som en person med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser och inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. I Sverige har utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” arbetat med att ta fram en gemensam målbild och en färdplan för omstruktureringen av hälso- och sjukvården. Denna omställning ’God och nära vård’ innebär en mer tillgänglig och närmare vård och ett skifte från dagens hälsosystem som är uppbyggt kring sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människor.

Kärnan i God och nära vård är alltså ett personcentrerat förhållningssätt. Men vilken nytta har jag som patient av en personcentrerad vård? Hur vet jag om den vård jag får är personcentrerat? Hur ska jag kräva att få personcentrerad vård? Är personcentrerad vård evidensbaserad? Vad säger forskningen? Vad säger etiken?  Vad säger lagstiftningen?

Arrangörer

Funktionsrätt Sverige och Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) vid Göteborgs universitet, arrangerar hösten 2021 en grundkurs i personcentrerad vård. Kursen kommer att ges vid fyra tillfällen med olika teman. Kursdeltagare bör gå alla fyra tillfällen. Max tre personer per riksorganisation får anmäla sig. Längden per tillfälle kommer att vara 3 timmar. Varje tillfälle består av flera korta föredrag, diskussion i mindre grupper samt ett avslutande panelsamtal.

Skriv gärna upp datumen i din kalender och håll utkik efter anmälan och kursprogram på Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Föreläsningarna kommer att spelas in och läggas upp på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

 

Kurstema och datum

Tisdag 21/9 kl. 13-16 Introduktion till personcentrerad vård.

Onsdag 29/9 kl. 13-16 Personcentrerad vård i praktiken.

Onsdag 6/10 kl. 13-16 Möjligheter och utmaningar i omställningen till personcentrerad vård.

Torsdag 14/10 kl. 13-16 Forskning om och evidens kring personcentrerad vård.

Funktionsrätt Sverige, logga

GPCC, centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet