Varför ska man forska på patientmedverkan?

Tid och plats

Tid: 2023-05-30 klockan 12:00 - 12:45

Plats: Webbinarium via teams

Ansvarig: EUPATI Sverige

Sista anmälningsdag: är den 26 maj 2023


Välkommen till ett lunchwebbinarium med EUPATI Sverige och GPCC – Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet.

I personcentrerad vård ses patienter som personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården.

I det här webbinariet får du lära dig mer om  forskningsprojektet Patientdelaktighet och införandet av utbildningen EUPATI i Sverige. GPCC har utvärderat effekterna av ett personcentrerat arbetssätt i en rad studier och undersöker nu om EUPATI Sveriges utbildning leder till mer patientdelaktighet.  

Målgrupp  

Alla som vill veta mer om forskning på patient- och brukarmedverkan. 

Upplägg 

Universitetslektor Ida Björkman och doktoranden Kiana Kiani förklarar begreppet GPCC och berättar om forskningsprojektet Patientdelaktighet och införandet av utbildningen EUPATI i Sverige.

EUPATI Sverige ger en kort uppdatering om projektet och berättar om varför det är viktigt med forskning på införandet av EUPATI Sveriges utbildning och dess effekter. 

Medverkar gör universitetslektor Ida Björkman, doktoranden Kiana Kiani och Jana Bergholtz från GPCC.  Jana som själv är både patient och forskare delar med sig av sin erfarenhet.   

 

Läs mer om GPCC här 

Läs mer om EUPATI Sverige här 

 

Funktionsrätt Sveriges projekt EUPATI Sverige, drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden.  

Inga fält hittades.