Kanslichefsmöte

Tid och plats

Tid: 2020-04-28 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Nicklas Mårtensson