Kanslichefsmöte

Tid och plats

Tid: 2020-02-12 klockan 09:30 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Nicklas Mårtensson


Tema för mötet: Om rekrytering av anställda till ideella organisationer

Workshop med Johan Welander som jobbar som kompetensutvecklingschef på Rädda Barnen. Han är författare till boken  Idéburen chef – HR-arbete och personalansvar i ideella organisationer

Kanslichefsmötet är öppet för kanslichefer eller motsvarande bland Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

Inga fält hittades.