Kommunikatörsnätverk

Tid och plats

Tid: 2023-11-14 klockan 14:00 - 15:30

Plats: Landsvägen 50A

Ansvarig: Monica Klasén McGrath