Läns/regionkonferens

Tid och plats

Tid: 2022-10-26 klockan 11:00 - 2022-10-27 13:30

Plats: Quality Hotel Winn i Haninge

Ansvarig: Magnus Andersson

Sista anmälningsdag: är den 12 september 2022


OBS! Anmälningstiden har gått ut och anmälan är därför stängd. 

Äntligen kan vi bjuda in alla samverkansorgan till en fysisk regionkonferens!

Konferensen är ett samarbete mellan regionernas/länens samarbetsorgan och Funktionsrätt Sverige. Syftet är att utbyta kunskap och stärka vårt samarbete, både mellan olika län och mellan Funktionsrätt Sverige och länen.

Programmet är planerat av den arbetsgrupp som utsågs på den senaste länskonferensen 2019, innan pandemin bröt ut. Bland de medverkande finns LIF, MSB, SKR samt Funktionsrätt Sveriges olika projekt.

Dag 2 medverkar även förbundsordförandena i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund. En extra möjlighet till kunskapsutbyte alltså!

Från arbetsgruppen vill vi uppmana alla att ta tillfället i akt att gärna anmäla både förtroendevalda och anställda till konferensen. Detta är ett av få tillfällen vi har att träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.

Program

Onsdag 26 oktober

11.00             Välkommen! Så gick valet och andra reflektioner över svensk sjukvård och läkemedel, Anders Blanck LIF

12.00             Lunch

13.00             Presentation av länen

13.40             Presentation Funktionsrätt Sverige – verksamhet, personal, stadgar, samverkan, Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

14.25             Kort paus

14.30             Digitaliseringen, nationellt och internationellt,
Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

15.00             Fikapaus

15.30             Personer med funktionsnedsättning och internet,
Stefan Johansson, Begripsam

16.20             5 min paus

16.25             Om nytt projekt / Fritt för länen att presentera något

Planering inför nästa länskonferens, val av arbetsgrupp

17.00             Hopp och lek – avslut för dagen

19.00             Middag

 

Torsdag 27 oktober

09.00             Krisberedskap – inkludering av alla människor    MSB

09.50             Paus

Från kl. 10.00 fortsätter konferensen tillsammans med ordförandena i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

10.00             Funktionsrätt Sverige samverkan mellan länens samarbetsorgan – riks,
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

10.15             Patientdelaktighet,
Lisbeth Löpare-Johansson Samordnare Nära vård SKR

10.55             Kort paus

11.00             Om Patientföreträdarutbildningen,
Anne Stiernquist, projektledare Funktionsrätt Sverige

11.30             Kort paus

11.35             Om EUPATI,
Eva Helmersson, kommunikatör och projektkoordinator Funktionsrätt Sverige

12.00             Kort paus

12.05             Om Funktionsrättsbyrån,
Ola Linder/Mia Ahlgren/Pia Emanuelsson Funktionsrätt Sverige

12.30             Lunch

13.30             Avslutning