Lansering av webbutbildning om universell utformning

Tid och plats

Tid: 2021-05-27 klockan 15:00 - 16:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början


Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början har tagit fram en webbutbildning om universell utformning i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola.

Nu är det dags att lansera utbildningen! Vi går igenom utbildningens olika delar och berättar hur du kan lämna synpunkter inför det fortsatta arbetet med att förbättra utbildningen.

Under våren och hösten kommer vi bland annat att göra utbildningen mer flexibel och erbjuda den i fler tillgängliga format.

Välkommen!