Lansering: Processtöd för universell utformning

Tid och plats

Tid: 2021-09-22 klockan 08:30 - 10:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Rätt från början


OBS! Vi tar inte längre emot anmälningar till det här webbinariet.

 

Välkommen till ett digitalt frukostmöte där Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början presenterar en guide till hur du kan arbeta med universell utformning i din organisation.

Guiden har tagits fram i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och är tänkt att fungera som ett processtöd för dig som arbetar med universell utformning inom organisationer eller företag – i myndighetsvärlden, i kommuner och regioner, inom civilsamhället eller i privat sektor.

I guiden beskrivs universell utformning som ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle. Ett arbete som behöver inkludera användare som annars riskerar att hamna utanför.

Universell utformning lyfts fram i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det kan användas som en utgångspunkt i arbete med inkludering och för att leva upp till Agenda 2030 och löftet att ”Ingen ska lämnas utanför”.

 

Medverkande:

Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

Kirsten Rassmus-Gröhn, universitetslektor, Certec, Lunds universitet

Håkan Eftring, universitetslektor, Certec, Lunds universitet

Daniel Hjalmarsson, utvecklingsstrateg Lärandeforum UUA, Akademikerförbundet SSR

Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.

Diana Chafik, projektledare, Rätt från början

Emil Erdtman, doktorand, Certec och Rätt från början, Lunds universitet/Funktionsrätt Sverige

Tor Gustafsson, kommunikatör, Funktionsrätt Sverige/Rätt från början

 

Anmälan via formuläret nedan.

 

Logga med texten "Med stöd från Allmänna arvsfonden"

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början drivs med stöd av Arvsfonden och i samarbete med Certec vid Lunds universitet.