Lanseringswebbinarium för Patientföreträdarutbildningen

Tid och plats

Tid: 2023-02-23 klockan 12:00 - 13:00

Plats: Distansmöte

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige


Porträttbild som föreställer sjukvårdsministern
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Logga för SKRLogotyp Funktionsrätt Sverige

 

Funktionsrätt Sverige bjuder in till lansering av Patientföreträdarutbildningen.

Syftet med den nya utbildningen är att vi som företräder större grupper av patienter ska bli kunnigare, vassare och mer professionella. Förhoppningen är att bättre kunna bidra till utvecklingen av god och nära vård.

Det blir också ett panelsamtal som arrangeras i samverkan med SKR, Nära Vård. Samtalet handlar om patienternas betydelse för utveckling av nära vård.

Program:

• Inledning och presentation av patientföreträdautbildningen
• Spännande panelsamtal om patientföreträdarens viktiga roll i vårdens utveckling

Medverkande:

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Susanne Karlfeldt, Akademiskt specialistcentrum
Fredrik Lundh Sammeli, vice ordförande Socialutskottet
Thomas P Larsson, verksamhetschef Funktionsrätt Skåne

Moderator: Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Webbinariet kommer att spelas in. Vi erbjuder skrivtolkning och teckenspråkstolkning.

Anslut till webbinariet