Länskonferens

Tid och plats

Tid: 2024-10-23 klockan 11:30 - 2024-10-24 13:00

Plats: Quality Hotel Winn Haninge

Ansvarig: Annica Nilsson


Preliminärt program:

Onsdagen den 23 oktober

11.30-12.30 Gemensam lunch

12.30-12.40 Konferensens arbetsgrupp hälsar välkommen, presentation av deltagare

  • Information från Funktionsrätt Sveriges projekt
  • Funktionsrättsbyrån
  • Föräldraskap på lika villkor
  • Eupati

13.10-13.15 Paus

13.15-14.00 Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige, berättar om FN-kommitténs förhör i mars av den svenska regeringen, FN-kommitténs nya rekommendationer och vad som nu sker.

14.00-14.30 Fika

14.30-15.30 Mia Ahlgren håller i en workshop om konventionen och de nya rekommendationerna. Hur kan länsföreningarna använda rekommendationerna? Diskussioner i mindre grupp, inklusive redovisning. I passet inkluderas en kortare paus.

15.30-15.45 Paus

15.45-16.45 Länsföreningarna delar med sig av positiva aktiviteter som sker i föreningarna. Vill din förening berätta om något, föranmäl det till annica.nilsson@funktionsratt.se.

17.00 Avslut

19.00 Gemensam middag

 

Torsdag 24 oktober

Kl. 8.45-9.30 Samtal om länsgemensamma frågor och nästa års länskonferens, leds av länskonferensens planeringsgrupp.

Kl. 9.50-10.00 Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige och länskonferensens arbetsgrupp hälsar välkommen. Nicklas berättar översiktligt om det intressepolitiska arbetet gällande Arvsfonden.

Kl. 10.00-10.45 Presentation av patientföreträdarutbildningen med efterföljande samtal och reflektioner, Elisabeth Wallenius, tidigare ordförande för Funktionsrätt Sverige, och Tor Gustafsson, Funktionsrätt Sverige.

10.45- 11.00 Fika

11.00-11.40 Presentation av Vårdanalys rapport ”En för alla. Erfarenheter av patientmedverkan i styrning och ledning av hälso- och sjukvården”, Sara Blume, Vårdanalys

11.40-11.50 Paus

11.50-12.20 Ordföranden och företrädare för länsföreningarna diskuterar i smågrupper lösningar på utmaningar som finns när det gäller företrädarskap inom funktionsrättsrörelsen.

12.20-13.00 Grupperna redovisar för varandra.

13.00 Lunch och avslut

 

Anmälan görs via nedanstående formulär!