Webbinarium: Funktionsrätten i lag – luckor och lösningar

Tid och plats

Tid: 2022-06-30 klockan 12:00 - 13:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Mia Ahlgren/Funktionsrättsbyrån


Tecknad figur håller i stor blå bok med paragrafteckenVarmt välkommen till Funktionsrättsbyråns lunchwebbinarium om funktionsrätten i lag om utmaningar och lösningar för rättighetsbärare att utkräva rättigheter i myndigheter och lag.

Plats: zoom 

Tid: 30 juni klockan 12 – 13 

Målgrupp: Alla som är intresserade av att stärka mänskliga rättigheter så att de är möjliga att utkräva för personer med funktionsnedsättning.

Anmäl dig i formuläret nedan. Du får en länk senast en dag innan webbinariet.

Preliminära hålltider

12.00 Välkommen, Mia Ahlgren Funktionsrättsbyrån.

12.05 Problembeskrivning om genomförande av konventioner i Sverige, exempel på luckor i lagen. Ola Linder Funktionsrättsbyrån.

12.15 Vad behövs för att stärka rättigheter i svensk lag? Erfarenheter från inkorporering av Barnrättskonventionen,
Charlotte Palmstierna, Institutet för mänskliga rättigheter.

12.30 Kommentar från Julia Henriksson, juriskt FUB.

12.40 Samtal om framtiden för att stärka rättigheter i lag, med frågor från deltagare via chatt.

12.55 Avrundning

13.00 Slut

Bakgrund
Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige sedan 2009. Men hur kan en rättighetsbärare använda sig av konventionen för att utkräva sina rättigheter i kontakt med myndighet eller domstol? Svensk lag borde tolkas utifrån konventionen. När det saknas reglering behöver riksdagen säkerställa fullt skydd i lagen för funktionsrätten.

Funktionsrättsbyrån har startat en rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning som upplever kränkningar av rättigheter i januari 2022. Vi samlar även data om vilka hinder som upplevs utifrån rättigheter i Funktionsrättskonventionen. Vi som representerar rättighetsbärare hittar luckor i såväl lagstiftning som i tillämpning av lagar i förhållande till åtaganden i konventionen.

FN uppmanade Sverige redan 2014 att inkorporera konventionen i svensk lag. Staten har svarat FN att man vill först utvärdera erfarenheterna av Barnkonventionen som blev lag i Sverige 2020. Barnrätten har stärkts under lång tid genom flera utredningar, senast om hur rättigheterna ska kunna utkrävas rättsligt. I vårt grannland Norge gick det norska regeringspartiet Arbeiderpartiet till val 2021 på att, bland annat, göra Funktionsrättskonventionen till lag.

Under lunchwebbinariet kommer vi att presentera en problembeskrivning med exempel på luckor och olikheter i lag. Vi får höra om lärdomar från arbetet med Barnkonventionen och diskuterar lösningar för likhet inför lagen och för att funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag.

Medverkande
Ola Linder, jurist Funktionsrättsbyrån, Charlotte Palmstierna, Utredare Institutet för mänskliga rättigheter och Julia Henriksson jurist FUB.

Frivillig förberedelse och läsning
Funktionsrättsbyrån projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd från Allmänna arvsfonden.

Implementering och inkorporering av Barnkonventionen Föreläsning av forskaren Johan Vamstad från 2016 som spelades in av Från snack till verkstad – ett projekt om Funktionsrättskonventionen.

Inkorporering av CRPD i norsk rätt – Norges människorättsinstitut har tagit fram en rapport inför diskussion om att göra Funkrättskonventionen (CRPD).

Teknik på digitala möten
Vi använder oss av plattformen zoom och erbjuder direkttextning. Ange i anmälningsformuläret om du behöver stöd i att använda zoom. Läs gärna hur vi använder teknik på digitala möten

Webbinariet kommer att spelas in.

Anmälan

Vi tar inte längre emot anmälningar till det här webbinariet.