Samverkan i hälso, sjukvård och forskning. Vägen framåt tillsammans!

Tid och plats

Tid: 2023-10-03 klockan 12:00 - 13:00

Plats: Webbinarium via teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sveriges projekt EUPATI Sverige

Sista anmälningsdag: är den 29 september 2023


Välkommen på lunchwebbinarium!

En kulturförändring är på gång inom samverkan, inte minst på life science området. Det är tydligt att ett inkluderande förhållningssätt prioriteras mer, inom såväl hälso- och sjukvården som den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen. Det behövs en kulturell och strukturell förändring inom forskningen och i hälso och sjukvården kring patient- och närståendesamverkan.

Men hur ska man göra för att ett sådant partnerskap ska bli framgångsrikt? Och vad menas egentligen med framgång inom samverkan? Det är frågor som vi försöker besvara i det här webbinariet.

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av EUPATI Sverige.

Länk till mötet skickas ut dagen innan

Här får du veta mer om EUPATI Sverige och prenumerera på våra nyheter.

Preliminärt program
12:00 EUPATI Sverige inleder webbinariet, Cristin Lind
12:05 Projektet Samverkan 2.0 – bakgrund & genomförande, Anna Clareborn
12.10 Presentation av rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård, Margareta Haag
12.30 Vad är nästa steg, Eskil Degsell
12.45 Frågestund

Medverkade EUPATI Sverige samt några av författarna bakom rapporten Samverkan 2.0, bland andra Anna Clareborn, Margareta Haag och Eskil Degsell

Anmälan

Anmälan görs via nedanstående formulär.

Inga fält hittades.