Nytt datum: Möte med Boverket om tillgänglighet i studentbostäder

Tid och plats

Tid: 2023-10-05 klockan 10:00 - 12:00

Plats: Distansmöte via Zoom

Ansvarig: Boverket

Sista anmälningsdag: är den 03 oktober 2023


Vi har fått en inbjudan från Boverket för att ge våra inspel till ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram förslag på lättnader av byggreglerna för studentbostäder. Förslagen kan komma att gälla sänkningar av tillgänglighetskraven, exempelvis när det gäller ljusinsläpp,tillåten bullernivå och storlek på badrum. Det blir ett digital möte den 5 oktober kl 10-12.

Bakgrund

Boverket vill ha funktionsrättsrörelsens synpunkter på hur dagens byggregler fungerar och vilka behov vi ser av förändring. Under mötet kommer de att informera om uppdraget och vi får möjlighet att lyfta vad vi tycker är viktigt att vi tittar på i samband med utredningen.

Utifrån vår horisont är det exempelvis viktigt att vi kan visa vad lättnader av tillgänglighetskraven kan få för konsekvenser för studenter med funktionsnedsättning, exempelvis om den tillåtna bullernivån höjs eller om det byggs färre studentrum med tillgängliga toalett- och duschutrymmen. Vilka blir konsekvenserna för levnadsvillkor och för studiemiljön?

Här är länk till ett debattinlägg i Altinget som vi skrev tillsammans med Sveriges Arkitekter, Saco studentråd och andra aktörer:

Snälla, försämra inte studentbostaden ännu mer

 

Intresseanmälan

Skicka din intresseanmälan för att delta i mötet via nedanstående formulär.

Inga fält hittades.