Möte med utredningen Fler vägar till arbetslivet (Dir. 2022:74)

Tid och plats

Tid: 2023-03-16 klockan 13:00 - 14:30

Plats: Distansmöte via zoom, länk mejlas ut dagen innan.

Ansvarig: Agneta Söder

Sista anmälningsdag: är den 14 mars 2023


Välkomna till ett digitalt möte  med utredningen Fler vägar till arbetslivet med bland andra utredare Joanna Giota.

Syftet med utredningen är att det i gymnasieskolan ska finnas flera vägar till arbetslivet som tar hänsyn till behoven på arbetsmarknaden, elevers olika förutsättningar för lärande och att många elever inte är redo att göra sitt yrkesval redan i årskurs nio.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera vilka möjligheter som elever som är obehöriga till nationella program på gymnasiet har att välja skola och utbildning och vid behov lämna förslag på valbara yrkesutbildningar inom gymnasieskolan som i större utsträckning tar hänsyn till elevers olika förutsättningar,
  • analysera för- och nackdelar med hur dagens system för övergången från grund- till gymnasieskola är konstruerat, samt vid behov lämna förslag på förändringar för att elever som haft svårt att nå målen i grundskolan ska ges bättre möjligheter att förbereda sig för arbetslivet,
  • vid behov föreslå hur elever på högskoleförberedande program som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan ska kunna erbjudas yrkesutbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2024.

Länk till utredningens direktiv i sin helhet

Inga fält hittades.