Möte med utredningen för en statlig e-legitimation

Tid och plats

Tid: 2023-12-06 klockan 13:00 - 14:30

Plats: Distansmöte via Teams

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige/Tor Gustafsson


Välkommen till ett digitalt möte med utredningen för en säker och tillgänglig digital identitet!

Syftet med utredningen är att stärka samhällets säkerhet och robusthet, motverka bedrägerier som begås med hjälp av e-legitimationer och underlätta för så många som möjligt att kunna få tillgång till en e-legitimation. I oktober lämnade utredningen sitt delbetänkande (SOU 2023:61) till regeringen. Nu bjuder vi in till ett digitalt möte där du får möjlighet att träffa utredaren och ställa dina frågor.

I utredningens delbetänkande föreslås bland annat att en statlig e-legitimation ska utformas som ett fysiskt, kontaktlöst kort som kan användas tillsammans med en programvara i en mobiltelefon eller dator. Denna lösning är tänkt att vara oberoende av teknisk plattform och användarvänlig.

Förslag läggs också om att personer med funktionsnedsättning ska vara involverade i utvecklingen av den statliga e-legitimationen och att offentliga aktörer ska vara tvungna att erbjuda alla godkända e-legitimationer (godkända enligt ett nytt auktoriseringssystem).

Funktionsrätt Sverige kommer att svara på remissen av delbetänkandet. Läs mer här:

https://funktionsratt.se/vart-arbete/remisser/en-saker-och-tillganglig-statlig-e-legitimation-sou-202361/